Veterináři bez hranic VSF-cz.eu

Veterináři bez hranic ČR, o.p.s.; Vétérinaires Sans Frontières Tchéquie

Novinky

ČAVLMZ opět podpořila české veterináře bez hranic
Česká asociace veterinárních lékařů malých zvířat (ČAVLMZ) již podruhé uspořádala...
Více...
Odstartovali jsme projekt Capacity building v Somalilandu
  Kontakty a poznatky z nedávné návšty v Somalilandu vyústili v odstartování projektu...
Více...
Všechny články...
Novinky
středa, 25. září 2013

28. září: Veterináři bez hranic ČR, o.p.s. opět v Česku připomenou  World Rabies Day, Světový den boje proti vzteklině

„Zdravá zvířata, zdraví lidé", pod tímto heslem již od roku 2009 pracuje česká obecně prospěšná společnost, Veterináři bez hranic ČR (VSF-cz) a stejně jako v předchozích letech, tak i letos se členové a dobrovolníci VSF-cz  připojí ke Světovému dni boje proti vzteklině, který je připomínán v desítkách zemí světa 28. září.

 

Letos poprvé v Praze. Již čtvrtým rokem budou pracovníci VSF-cz a její dobrovolníci, ve spolupráci s Armádou spásy, Nadějí, místními samosprávami a městskou policií, očkovat psy, patřící lidem bez domova, proti vzteklině. Jako tradičně se tak stane v Ústí nad Labem (25.září), Brně (27.září) a Liberci (30.září). V letošním roce pak k těmto třem tradičním městům přibude ještě Praha, kde očkování proběhne přesně v datu Světového dne boje proti vzteklině, tedy 28.září.

 

Kontaktními osobami pro jednotlivé destinace jsou:

MVDr. Václav Poživil                 - 602 723 881602 723 881 - Ústí nad Labem

MVDr. Jana Juránková             - 777 102 311          - Brno

MVDr. Kateřina Albrechtová     - 776 890 848776 890 848 - Praha

MVDr. David Nejedlo                 - 606 543 999606 543 999 - Liberec

 

Již 7.října pak opět vyráží český tým veterinářů obecně prospěšné společnosti Veterináři bez hranic ČR očkovat psy, kočky a další domácí zvířata proti vzteklině do pasteveckých osad v okolí jezera Turkana a pohoří Kulal, na severu Keni. Stejně jako při očkování v ČR je cílem  vytvořit okolo rizikových komunit lidí bezpečnou bariéru naočkovaných zvířat, pro zamezení přenosu této nebezpečné nákazy, šířící se z volně žijících populací zvířat, přes zvířata chovaná v lidské péči až na člověka.

 

více viz www.vsf-cz.eu

 

 

 

 

 

 

 
pondělí, 11. února 2013

VETERINÁŘI BEZ HRANIC ČR ZÍSKALI GENERÁLNÍHO MECENÁŠE - VETCENTRUM STUDŮLKY  MVDr. LUKÁŠE DUCHKA

V lednu 2012 byla uzavřena sponzorská smlouva mezi Veterináři bez hranic ČR a Vetcentrem Stodůlky, zastoupeném jeho majitelem  MVDr. Lukášem Duchkem. Výše finanční částky, kterou se doktor Duchek rozhodl poskytnout na podporu aktivit VSF-cz, jej zařadila do kategorie GENERÁLNÍ MECENÁŠ.  Krom přímé finanční podpory  bude na podporu projektů VSF-cz zasílán i podíl z prodeje veterinárních přípravků značky Petvet. Za podporu děkujeme.

 

vetetcentrum-logo_01jpg.JPG

 
úterý, 25. prosince 2012

 

PF 2013

 

vsfcz-pf-2013jpg.jpg

 
pátek, 14. prosince 2012

GOLDEN GOAT SHORT FILM COMPETITION 2013

Soutěž krátkých filmů podporovaná Veterináři bez hranic.

 

Hlavním cílem soutěže krátkometrážních filmů je oslovit co nejširší veřejnost s poselstvím týkajícím se drobných farmářů a globální změny klimatu. Termín uzávěrky soutěže je 1. duben 2013. Více detailů, podkladové materiály a přihláška zde.

intro image

 

......................................................................................................................................................................................................

 
středa, 10. října 2012

Světový den boje proti vzteklině 2012 v Liberci

10-16-12-04-11-01-img_7027jpg.JPG

Již druhým rokem očkovali Veterináři bez hranic ČR psy lidem bez domova v libereckých ulicích. Stalo se tak ve spolupráci s Městskou policií Liberec, Nadějí Liberec a veterinární ordinací FamilyVET Liberec, dne 1.10.2012.

 

Očkování začalo v nízkoprahovém centru Naděje ve Valdštejnské ulici, kam dorazilo z různých lokalit města asi dvanáct psů, doprovázených svými majiteli. Odtud se veterináři vydali v doprovodu městského strážníka pana Jaworského a vedoucího Centra Naděje pana Hanzla na cestu napříč městem, kde naočkovali další psy na ubytovnách pro sociálně slabé spoluobčany, ve skvotech a v ulicích, kde lidé bez domova ve společnosti svých psů žijí. Celkově bylo ten den naočkováno 40 psů, pro které jejich majitelům veterináři zároveň předali tablety na odčervení tak, aby tato zvířata byla z hlediska potenciálních nákaz přenosných na člověka co možná nejbezpečnější. Ve smyslu hesla Veterinářů bez hranic – „Zdravá zvířata, zdraví lidé“.

 

Naše poděkování patří panu Jaworskému za excelentní komunikaci s klienty z komunity lidí bez domova a skvělou přípravu itineráře očkovacího dne, stejně jako řediteli Městské policie Liberec, panu Krajčíkovi za lidský přístup městské policie v sociální a bezpečnostní problematice. Panu Hanzlovi, vedoucímu Naděje Liberec za vstřícnost a zázemí celé akce, dále pak MVDr. Karolině Svobodové z ordinace FamilyVET za pomoc a dodání lékařského materiálu a MVDr. Michalovi Slobodovi za pomoc při očkování.

 

img_7046jpg.JPG

10-16-12-04-14-44-img_7088jpg.JPG

 
středa, 10. října 2012

Světový den boje proti vzteklině 2012 v Brně

10-10-12-10-53-04-pict8719jpg.jpg

Letošní bezplatné očkování psů lidí bez domova proti viru vztekliny v rámci Světového dne boje proti vzteklině bylo v Brně zahájeno 27. 9. na Hlavním nádraží, kde byli klinicky prohlédnuti a naočkováni tři psi. Další vakcinaci jsme stejně jako předchozí roky provedli v prostorách Nízkoprahového denního centra pro lidi bez domova v ulici Bratislavská, provozovaných Oblastní charitou Brno. Zde nás uvítaly dvě desítky zájemců o vakcinaci se svými psy. Celkem jsme naočkovali 24 psů nejrůznějších barev a velikostí, nejčastěji z řad kříženců, ale objevilo se i několik čistokrevných plemen. Nejmladšímu psímu účastníkovi byly tři měsíce, nejstarší byl dvanáctiletý. Všichni psi byli ve velmi dobré kondici, přátelští a dobře socializovaní. Zájem o vakcinaci každým rokem narůstá, řada majitelů přišla se svými psy opakovaně a dle slov vedoucí denního centra Kateřiny Zoufalé se na očkování svých psích společníků dotazovali již několik měsíců dopředu. Vlastní vakcinaci provedli MVDr. Jana Juránková a MVDr. Michal Sloboda, PhD, poděkování patří Kateřině Špůrkové a Lucii Hanákové za pomoc s organizací, Lence Konečné za fotodokumentaci a především Kateřině Zoufalé za poskytnutí prostor denního centra k provedení vakcinace a rozšíření informace o očkování mezi klienty centra.¨

10-10-12-10-53-30-pict8654jpg.jpg

10-10-12-10-53-51-pict8701jpg.jpg

 
čtvrtek, 20. září 2012

09-21-12-01-26-05-2010czechwebjpg.jpg

Tisková zpráva organizace Veterináři bez hranic ČR, o. p. s.

Veterináři bez hranic už potřetí připomenou World Rabies Day (Světový den boje proti vzteklině)


Už třetím rokem po sobě připomene i v Česku obecně prospěšná společnost Veterináři bez hranic ČR (dále jen VSF-cz) Světový den boje proti vzteklině (World Rabies Day), který připadne na
28. září a je držen v desítkách zemí světa. Ve třech českých městech - v Brně, Liberci a Ústí nad Labem - budou od 24. září do 1. října pracovníci VSF-cz a další dobrovolníci ve spolupráci Katolickou diecézní charitou Brno, Nadějí Liberec, místními samosprávami a městskou policií pod heslem Zdravá zvířata, zdraví lidé očkovat proti vzteklině psy, kteří patří lidem bez domova.
Hlavním projektem VSF-cz je především pravidelná vakcinace psů a dalších domácích zvířat proti vzteklině v pasteveckých osadách v okolí jezera Turkana a pohoří Kulal na severu Keni. I v rámci české očkovací kampaně jde o to vytvořit okolo komunit lidí bezpečnou bariéru naočkovaných zvířat pro zamezení přenosu této nebezpečné nákazy. Ta se šíří z volně žijících populací zvířat, přes zvířata chovaná v lidské péči až na člověka.
V České republice se v současné době vzteklina nevyskytuje. Jinak je tomu bohužel v jiných částech světa, včetně některých zemí Evropy, proto není možné polevit v preventivních opatřeních.
Řeč í čísel: 150 - takový je počet zemí, ve kterých se vzteklina vyskytuje; 55 000 lidí zemře každým rokem na onemocnění vzteklinou; 95% úmrtí člověka na vzteklinu se odehraje v Asii a Africe; 40% osob, pokousaných zvířaty s příznaky vztekliny, jsou děti do 15 let; vzteklina se vyskytuje na všech kontinentech mimo Antarktidy.
Vakcinace bude zahájena:


Liberec - 1. října, v 9,00 v Nízkoprahovém centru Naděje, Valdštejnská 259, Liberec
Brno - 27. září, ve 13,00, v Nízkoprahovém denním centru pro lidi bez domova, Bratislavská 58, Brno
Ústí n. L. - 24. září, v 9,00, v městském útulku, Ústí nad Labem

Další informace o akci podají:


Liberec - MVDr. David Nejedlo - 606 543 999
Brno - MVDr. Jana Juránková - 777 102 311
Ústí nad Labem - MVDr. Václav Poživil - 602 723 881
20. září 2011

087jpg.JPG

 
úterý, 11. září 2012

 

IH a Avenier podporují očkování lidí v severní Keni

Organizace International Humanity (IH) a společnost Avenier se rozhodli zapojit do projektu Mt. Kulal Rabies Control. Společně budou finančně podporovat postexpoziční terapii osob pokousaných zvířaty v nemocnicích Loiyangalani a Gatabu v severní Keni, kde VSF-cz už několik let organizují každoroční očkovací a informační kampaň proti vzteklině.  Tato nemoc je v Asii a Africe stále rozšířena a navzdory známé účinné prevenci si v těchto dvou kontinentech ročně vyžádá zhruba 55000 lidských obětí, zejména mezi dětmi. V případě pokousání nemocným zvířetem musí být život zachraňující postexpoziční terapie podána do dvou dnů, jinak onemocnění končí smrtí pokousaného. Lidé žijící v chudých oblastech Afriky si však tuto léčbu často nemohou dovolit z finančních důvodů. Poskytováním finanční podpory obětem pokousání tak můžeme zachránit konkrétní lidské životy, proto nás nově navázaná spolupráce s IH a Avenierem velice těší. Více na http://www.internationalhumanity.cz

 

 
<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 Další > Konec >>

Strana 3 z 7
  • 20181115112946_59.png
  • patron VSF-cz
  • patron VSF-cz
  • 20100718110522_36.jpg
  • podpora vakcinace psu lidi bez domova
  • 20181115121524_61.png
  • 20181124114711_65.jpg
  • 20181124114742_66.jpg