Veterináři bez hranic VSF-cz.eu

Veterináři bez hranic ČR, o.p.s.; Vétérinaires Sans Frontières Tchéquie

Novinky

Nový terénní projekt v Čadu
Minulý týden se náš tým ve složení MVDr. Barbora Červená a MVDr. Šimon Holík vrátil z krátké mise v Čadu,...
Více...
Informační web spsom.cz
Spustili jsem informační web , který slouží jako zdroj informací pro lidi prchající před válkou z Ukrajiny do České...
Více...
Všechny články...
Novinky
středa, 10. října 2012

Světový den boje proti vzteklině 2012 v Brně

10-10-12-10-53-04-pict8719jpg.jpg

Letošní bezplatné očkování psů lidí bez domova proti viru vztekliny v rámci Světového dne boje proti vzteklině bylo v Brně zahájeno 27. 9. na Hlavním nádraží, kde byli klinicky prohlédnuti a naočkováni tři psi. Další vakcinaci jsme stejně jako předchozí roky provedli v prostorách Nízkoprahového denního centra pro lidi bez domova v ulici Bratislavská, provozovaných Oblastní charitou Brno. Zde nás uvítaly dvě desítky zájemců o vakcinaci se svými psy. Celkem jsme naočkovali 24 psů nejrůznějších barev a velikostí, nejčastěji z řad kříženců, ale objevilo se i několik čistokrevných plemen. Nejmladšímu psímu účastníkovi byly tři měsíce, nejstarší byl dvanáctiletý. Všichni psi byli ve velmi dobré kondici, přátelští a dobře socializovaní. Zájem o vakcinaci každým rokem narůstá, řada majitelů přišla se svými psy opakovaně a dle slov vedoucí denního centra Kateřiny Zoufalé se na očkování svých psích společníků dotazovali již několik měsíců dopředu. Vlastní vakcinaci provedli MVDr. Jana Juránková a MVDr. Michal Sloboda, PhD, poděkování patří Kateřině Špůrkové a Lucii Hanákové za pomoc s organizací, Lence Konečné za fotodokumentaci a především Kateřině Zoufalé za poskytnutí prostor denního centra k provedení vakcinace a rozšíření informace o očkování mezi klienty centra.¨

10-10-12-10-53-30-pict8654jpg.jpg

10-10-12-10-53-51-pict8701jpg.jpg

 
čtvrtek, 20. září 2012

09-21-12-01-26-05-2010czechwebjpg.jpg

Tisková zpráva organizace Veterináři bez hranic ČR, o. p. s.

Veterináři bez hranic už potřetí připomenou World Rabies Day (Světový den boje proti vzteklině)


Už třetím rokem po sobě připomene i v Česku obecně prospěšná společnost Veterináři bez hranic ČR (dále jen VSF-cz) Světový den boje proti vzteklině (World Rabies Day), který připadne na
28. září a je držen v desítkách zemí světa. Ve třech českých městech - v Brně, Liberci a Ústí nad Labem - budou od 24. září do 1. října pracovníci VSF-cz a další dobrovolníci ve spolupráci Katolickou diecézní charitou Brno, Nadějí Liberec, místními samosprávami a městskou policií pod heslem Zdravá zvířata, zdraví lidé očkovat proti vzteklině psy, kteří patří lidem bez domova.
Hlavním projektem VSF-cz je především pravidelná vakcinace psů a dalších domácích zvířat proti vzteklině v pasteveckých osadách v okolí jezera Turkana a pohoří Kulal na severu Keni. I v rámci české očkovací kampaně jde o to vytvořit okolo komunit lidí bezpečnou bariéru naočkovaných zvířat pro zamezení přenosu této nebezpečné nákazy. Ta se šíří z volně žijících populací zvířat, přes zvířata chovaná v lidské péči až na člověka.
V České republice se v současné době vzteklina nevyskytuje. Jinak je tomu bohužel v jiných částech světa, včetně některých zemí Evropy, proto není možné polevit v preventivních opatřeních.
Řeč í čísel: 150 - takový je počet zemí, ve kterých se vzteklina vyskytuje; 55 000 lidí zemře každým rokem na onemocnění vzteklinou; 95% úmrtí člověka na vzteklinu se odehraje v Asii a Africe; 40% osob, pokousaných zvířaty s příznaky vztekliny, jsou děti do 15 let; vzteklina se vyskytuje na všech kontinentech mimo Antarktidy.
Vakcinace bude zahájena:


Liberec - 1. října, v 9,00 v Nízkoprahovém centru Naděje, Valdštejnská 259, Liberec
Brno - 27. září, ve 13,00, v Nízkoprahovém denním centru pro lidi bez domova, Bratislavská 58, Brno
Ústí n. L. - 24. září, v 9,00, v městském útulku, Ústí nad Labem

Další informace o akci podají:


Liberec - MVDr. David Nejedlo - 606 543 999
Brno - MVDr. Jana Juránková - 777 102 311
Ústí nad Labem - MVDr. Václav Poživil - 602 723 881
20. září 2011

087jpg.JPG

 
úterý, 11. září 2012

 

IH a Avenier podporují očkování lidí v severní Keni

Organizace International Humanity (IH) a společnost Avenier se rozhodli zapojit do projektu Mt. Kulal Rabies Control. Společně budou finančně podporovat postexpoziční terapii osob pokousaných zvířaty v nemocnicích Loiyangalani a Gatabu v severní Keni, kde VSF-cz už několik let organizují každoroční očkovací a informační kampaň proti vzteklině.  Tato nemoc je v Asii a Africe stále rozšířena a navzdory známé účinné prevenci si v těchto dvou kontinentech ročně vyžádá zhruba 55000 lidských obětí, zejména mezi dětmi. V případě pokousání nemocným zvířetem musí být život zachraňující postexpoziční terapie podána do dvou dnů, jinak onemocnění končí smrtí pokousaného. Lidé žijící v chudých oblastech Afriky si však tuto léčbu často nemohou dovolit z finančních důvodů. Poskytováním finanční podpory obětem pokousání tak můžeme zachránit konkrétní lidské životy, proto nás nově navázaná spolupráce s IH a Avenierem velice těší. Více na http://www.internationalhumanity.cz

 

 
čtvrtek, 17. května 2012

People and the Planet

 

... je titulek studie kterou zveřejnila britská vědecká společnost Royal Society. Studie obsahuje výsledky dlouhodobé práce, jejímž cílem bylo odhadnout kolik času zbývá lidské populaci k tomu, aby změnila své chování vůči své křehké planetě. Výsledky nejsu příliš optimistické, nicméně dosud je prý čas... celá studie People and the planet ke stažení zde ext

 

p-pjpg.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
sobota, 14. dubna 2012

Small Scale Livestock Farming and Climate Change?

 

je název minisympozia, které organizujeme v rámci projektu VSF Europa Small Scale Livestock Farming and Climate Change ve spolupráci s FVL VFU Brno. Cílem odpolední akce kterou hostí Fakulta veterinárního lékařství je  cyklus přednášek na téma Globální oteplování a různé formy chovu dobytka v rozvinutých i rozvíjejících se zemích celého světa. Akce se uskuteční v sobotu 21. dubna od 13:00 v prostorách poluchárny pavilonu klinik malých zvířat FVL VFU. Zájemci z řad studentů, akademické obce, veterinárních lékařů i veřejnosti jsou srdečně vítáni.

V prostorách Pavilonu klinik malých zvířat bude instalována společná fotovýstava VSF Europa a VSF-cz na téma  pastevectví a klimatické změny.

/dm/

Program

 

Dr. Alessandro Broglia, Vétérinaires sans frontières Europa: VSF Europa, an European network for rural livelihoods support and awareness raising on livestock issues: Development Educational Project "Small Scale Livestock Farming and Climate Change“

Doc. Pavel Nováček, Palacky´s University, Olomouc: Climate Change - What Is Going On?

Prof. David Modrý, FVL VFU Brno/VSF Czech Republic: Climate and African pastoralists, examples from Turkana

Dr. M. Skřivánek, FVL VFU Brno/Biomin: Mechanisms of production of GHG by ruminants

Small Scale Livestock Farming and climate change, a documentary movie prepared by VSF Europa

 

04-15-12-11-47-05-new-poster-for-web_smalljpg.jpg

 
pondělí, 17. října 2011

SVĚTOVÝ DEN BOJE PROTI VZTEKLINĚ V ÚSTÍ N. LABEM

 

766b0453jpg.jpg

V rámci dne boje proti vzteklině jsme společně s partnery akce  Centrum pro zvířata v nouzi (městský útulek), Městskou Policií Ústí nad Labem a pod záštitou náměstka primátora ing. Jana Řeřichy provedli na území města očkování a čipování zvířat lidí bez domova  a lidí sociálně slabých.

 

766b0481jpg.jpg

V rámci této akce bylo oočkováno 18 psů a dvě kočky a načipováno 16 psů. Centrum pro zvířata v nouzi pravidelně kontroluje a poskytuje péči zhruba 36 zvířatům v držení sociálně slabých skupin a lidí bez domova. RFID identifikaci – čipy byly aplikovány z důvodů zlepšené identifikace těchto jedinců a také k naplnění povinnosti dle platné městské vyhlášky ohledně značení psů na území města Ústí nad Labem. Výživný stav a zdravotní kondice všech jedinců byla optimální a nezaznamenali jsme žádné zanedbávání péče u těchto zvířat.

 

766b0456jpg.jpg

Systém spolupráce útulku s městskou policií po dlouhá léta vede k znalosti a trvalému dohledu nad stavem zvířat i v těchto lokalitách. Na akci se podílela vedoucí Centra pro zvířata v nouzi paní Jaroslava Ježková, MVDr. Václav Poživil a pracovníci denní směny MP v Ústí nad Labem.

 

766b0525jpg.jpg

 

Fotodokumentaci poskytla MF Dnes.

 

 
středa, 05. října 2011

SVĚTOVÝ DEN BOJE PROTI VZTEKLINĚ V BRNĚ

10-05-11-11-22-41-pb213632jpg.JPG

 

5. ročník Světového dne boje proti vzteklině 28. 9. 2011 jsme stejně jako loni oslavili očkováním psů lidí bez domova proti viru vztekliny. Akce probíhala ve spolupráci s Katolickou diecézní charitou a s laskavou pomocí Kateřiny Zoufalé, která nám umožnila využít prostor Nízkoprahového denního centra pro lidi bez domova a postarala se o rozšíření informací mezi zájemce o očkování. Tímto jí patří velký dík. Během pěti hodin jsme klinicky prohlédli a navakcinovali 22 psů vakcínou proti vzteklině od společnosti Dyntec a všem psům byl udělen záznam o očkování do očkovacího průkazu. Někteří majitelé přišli na očkování již podruhé - jedni se stejnými psy jako loni, jiní i s novými psími přírůstky. Všichni psi byli klinicky zdraví, ve výborné kondici a dobře socializovaní. Vlastní vakcinaci provedly MVDr. Jana Juránková a MVDr. Kateřina Albrechtová, MVDr. Lada Hofmannová PhD se postarala o vystavení očkovacích průkazů a zpracování seznamu očkovaných psů. Za pomoc děkujeme Kateřině Špůrkové (autorce fotodokumentace) a studentkám veterinární medicíny Anitě Frencové a Katji Person.

 

10-05-11-11-32-00-pb213630jpg.JPG

 

pb213634jpg.JPG

 

Zajímavost: nejmladším účastníkem bylo čtyřměsíční štěně Riko, jehož majiteli se nezdálo, že pejsek každé čtyři hodiny čůrá. Úsměvná byla i jména některých psů, např. Křupan nebo Žížala.

 

10-05-11-11-35-23-pb223674jpg.JPG

 

 
středa, 28. září 2011

SVĚTOVÝ DEN BOJE PROTI VZTEKLINĚ V LIBERCI

„ZDRAVÁ ZVÍŘATA, ZDRAVÍ LIDÉ". Pod tímto heslem vyrazil v úterý 27. září do libereckého terénu dvoučlenný veterinární tým, složený ze spoluzakladatele Veterinářů bez hranic ČR, MVDr. Davida Nejedla, a MVDr. Karolíny Svobodové z veterinární kliniky Familyvet, aby prohlédli, odčervili a naočkovali proti vzteklině psy lidí, žijících často na okraji společnosti, bez domova a bez rodinného či jiného sociálního zázemí.

002jpg.JPG

 

Práce začala v devět hodin v nízkoprahovém centru Naděje ve Valdštejnské ulici, kam své psy přivedli hned tři klienti centra. Všichni tři psi byli zdraví, ve velmi dobré kondici a díky celodenní společnosti svých pánů také velmi milé a přátelské povahy.  Všichni tři byli naočkováni, obdrželi nové očkovací průkazy, tabletky na odčervení a jejich majitelé byli vyzpovídáni přítomnými zástupci z řad tištěných, rozhlasových i televizních médií.

 

013jpg.JPG

 

Z Valdštejnské ulice jsme se přesunuli do noclehárny Naděje v Kateřinkách, kde jsme vyšetřili a naočkovali postaršího křížence, smutnícího za paničkou, která byla dva dny před naší návštěvou převezena do nemocnice s vážným poraněním.

 

09-29-11-01-48-15-m051jpg.jpg

 

m042jpg.jpg

 

Další program pak už byl plně v rukou městské polici, jmenovitě pana Jaworskeho, který nad rámec rutiny práce strážníka v okrsku centra města velmi lidsky a účinně komunikuje s lidmi, kteří se dlouhodobě nebo i jen dočasně dostali do sociálních potíží. Spolu s ním a s vedoucím libereckého centra Naděje, panem Hanzlem, jsme navštívili několik ubytoven, městských sociálních bytů a prohlédli a naočkovali dalších asi třináct psů.

 

m055jpg.jpg

 

Viděli jsme nejrůznější směs kříženců, ale i čistokrevných plemen, a také vyslechli množství roztodivných osudů lidí, kteří se mnohdy bez svého vážného přičinění dostali až na dno lidské důstojnosti, z něhož jim často kromě odborníků ze sociálních center pomáhají i jejich zvířecí přátelé.

 

m061jpg.jpg

 

Vrcholem naší mise pak byla návštěva tábora bezdomovců v lese mezi Františkovem a letištěm v Růžodole, kam nás dovedl další okrskář městské policie, pan Miroslav Štípek, jinak specialista na řešení kritických situací, spojených se zalétnutými roji včel, vosími nebo sršními hnízdy v lidských obydlích.

 

m072jpg.jpg

 

V táboře bezdomovců byli naočkováni dva psi a došlo i na úsměvné okamžiky, kdy se bojovnější z obou psů rozhodl po naočkování svého „ponižovatele" kousnout do nohy, a zahnal tak očkujícího veterinárního lékaře na nedůstojný ústup - k pobavení všech přítomných.

 

m074jpg.jpg

 

m075jpg.jpg

 

Za celý den tedy bylo prohlédnuto jednadvacet psů, z nichž devatenáct bylo naočkováno, a jejich majitelům byly rozdány tablety na odčervení.

 

Poděkování patří především panu Mgr. Radku Hanzlovi, vedoucímu libereckého centra Naděje, za zprostředkování kontaktů s klienty centra, kteří vlastní chlupaté čtyřnohé přátele. Dále pak Městské policii Liberec, řízené panem Mgr. Ladislavem Krajčíkem, a především strážníkovi, panu Jiřímu Jaworskemu, za perfektní organizaci terénní části očkovací mise a za skvělou komunikaci s klienty. Poděkování také patří panu MVDr. Róbertu Herchlovi ze společnosti Dyntec Terezín za zajištění vakcín a panu MVDr. Karlovi Badalíkovi ze společnosti Noviko a. s. za jejich spolehlivou distribuci na všechna místa, kde jsme v letošním roce očkovali.

 
<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Další > Konec >>

Strana 6 z 9
  • 20181115112946_59.png
  • patron VSF-cz
  • patron VSF-cz
  • 20100718110522_36.jpg
  • podpora vakcinace psu lidi bez domova
  • 20181115121524_61.png
  • 20181124114711_65.jpg
  • 20181124114742_66.jpg
  • 2018