Veterináři bez hranic VSF-cz.eu

Veterináři bez hranic ČR, o.p.s.; Vétérinaires Sans Frontières Tchéquie

Novinky

Očkování psů lidí bez domova
V září 2021 budeme opět bezplatně očkovat psy patřící lidem bez domova. Pomáháme tak lidem v těžké životní...
Více...
Pomoc brněnské fence Sendy
Veterináři bez hranic ČR pomáhají tam, kde je třeba. A včera bylo třeba pomoci v Brně. Pán bez domova, jemuž...
Více...
Všechny články...
Novinky
pondělí, 17. října 2011

SVĚTOVÝ DEN BOJE PROTI VZTEKLINĚ V ÚSTÍ N. LABEM

 

766b0453jpg.jpg

V rámci dne boje proti vzteklině jsme společně s partnery akce  Centrum pro zvířata v nouzi (městský útulek), Městskou Policií Ústí nad Labem a pod záštitou náměstka primátora ing. Jana Řeřichy provedli na území města očkování a čipování zvířat lidí bez domova  a lidí sociálně slabých.

 

766b0481jpg.jpg

V rámci této akce bylo oočkováno 18 psů a dvě kočky a načipováno 16 psů. Centrum pro zvířata v nouzi pravidelně kontroluje a poskytuje péči zhruba 36 zvířatům v držení sociálně slabých skupin a lidí bez domova. RFID identifikaci – čipy byly aplikovány z důvodů zlepšené identifikace těchto jedinců a také k naplnění povinnosti dle platné městské vyhlášky ohledně značení psů na území města Ústí nad Labem. Výživný stav a zdravotní kondice všech jedinců byla optimální a nezaznamenali jsme žádné zanedbávání péče u těchto zvířat.

 

766b0456jpg.jpg

Systém spolupráce útulku s městskou policií po dlouhá léta vede k znalosti a trvalému dohledu nad stavem zvířat i v těchto lokalitách. Na akci se podílela vedoucí Centra pro zvířata v nouzi paní Jaroslava Ježková, MVDr. Václav Poživil a pracovníci denní směny MP v Ústí nad Labem.

 

766b0525jpg.jpg

 

Fotodokumentaci poskytla MF Dnes.

 

 
středa, 05. října 2011

SVĚTOVÝ DEN BOJE PROTI VZTEKLINĚ V BRNĚ

10-05-11-11-22-41-pb213632jpg.JPG

 

5. ročník Světového dne boje proti vzteklině 28. 9. 2011 jsme stejně jako loni oslavili očkováním psů lidí bez domova proti viru vztekliny. Akce probíhala ve spolupráci s Katolickou diecézní charitou a s laskavou pomocí Kateřiny Zoufalé, která nám umožnila využít prostor Nízkoprahového denního centra pro lidi bez domova a postarala se o rozšíření informací mezi zájemce o očkování. Tímto jí patří velký dík. Během pěti hodin jsme klinicky prohlédli a navakcinovali 22 psů vakcínou proti vzteklině od společnosti Dyntec a všem psům byl udělen záznam o očkování do očkovacího průkazu. Někteří majitelé přišli na očkování již podruhé - jedni se stejnými psy jako loni, jiní i s novými psími přírůstky. Všichni psi byli klinicky zdraví, ve výborné kondici a dobře socializovaní. Vlastní vakcinaci provedly MVDr. Jana Juránková a MVDr. Kateřina Albrechtová, MVDr. Lada Hofmannová PhD se postarala o vystavení očkovacích průkazů a zpracování seznamu očkovaných psů. Za pomoc děkujeme Kateřině Špůrkové (autorce fotodokumentace) a studentkám veterinární medicíny Anitě Frencové a Katji Person.

 

10-05-11-11-32-00-pb213630jpg.JPG

 

pb213634jpg.JPG

 

Zajímavost: nejmladším účastníkem bylo čtyřměsíční štěně Riko, jehož majiteli se nezdálo, že pejsek každé čtyři hodiny čůrá. Úsměvná byla i jména některých psů, např. Křupan nebo Žížala.

 

10-05-11-11-35-23-pb223674jpg.JPG

 

 
středa, 28. září 2011

SVĚTOVÝ DEN BOJE PROTI VZTEKLINĚ V LIBERCI

„ZDRAVÁ ZVÍŘATA, ZDRAVÍ LIDÉ". Pod tímto heslem vyrazil v úterý 27. září do libereckého terénu dvoučlenný veterinární tým, složený ze spoluzakladatele Veterinářů bez hranic ČR, MVDr. Davida Nejedla, a MVDr. Karolíny Svobodové z veterinární kliniky Familyvet, aby prohlédli, odčervili a naočkovali proti vzteklině psy lidí, žijících často na okraji společnosti, bez domova a bez rodinného či jiného sociálního zázemí.

002jpg.JPG

 

Práce začala v devět hodin v nízkoprahovém centru Naděje ve Valdštejnské ulici, kam své psy přivedli hned tři klienti centra. Všichni tři psi byli zdraví, ve velmi dobré kondici a díky celodenní společnosti svých pánů také velmi milé a přátelské povahy.  Všichni tři byli naočkováni, obdrželi nové očkovací průkazy, tabletky na odčervení a jejich majitelé byli vyzpovídáni přítomnými zástupci z řad tištěných, rozhlasových i televizních médií.

 

013jpg.JPG

 

Z Valdštejnské ulice jsme se přesunuli do noclehárny Naděje v Kateřinkách, kde jsme vyšetřili a naočkovali postaršího křížence, smutnícího za paničkou, která byla dva dny před naší návštěvou převezena do nemocnice s vážným poraněním.

 

09-29-11-01-48-15-m051jpg.jpg

 

m042jpg.jpg

 

Další program pak už byl plně v rukou městské polici, jmenovitě pana Jaworskeho, který nad rámec rutiny práce strážníka v okrsku centra města velmi lidsky a účinně komunikuje s lidmi, kteří se dlouhodobě nebo i jen dočasně dostali do sociálních potíží. Spolu s ním a s vedoucím libereckého centra Naděje, panem Hanzlem, jsme navštívili několik ubytoven, městských sociálních bytů a prohlédli a naočkovali dalších asi třináct psů.

 

m055jpg.jpg

 

Viděli jsme nejrůznější směs kříženců, ale i čistokrevných plemen, a také vyslechli množství roztodivných osudů lidí, kteří se mnohdy bez svého vážného přičinění dostali až na dno lidské důstojnosti, z něhož jim často kromě odborníků ze sociálních center pomáhají i jejich zvířecí přátelé.

 

m061jpg.jpg

 

Vrcholem naší mise pak byla návštěva tábora bezdomovců v lese mezi Františkovem a letištěm v Růžodole, kam nás dovedl další okrskář městské policie, pan Miroslav Štípek, jinak specialista na řešení kritických situací, spojených se zalétnutými roji včel, vosími nebo sršními hnízdy v lidských obydlích.

 

m072jpg.jpg

 

V táboře bezdomovců byli naočkováni dva psi a došlo i na úsměvné okamžiky, kdy se bojovnější z obou psů rozhodl po naočkování svého „ponižovatele" kousnout do nohy, a zahnal tak očkujícího veterinárního lékaře na nedůstojný ústup - k pobavení všech přítomných.

 

m074jpg.jpg

 

m075jpg.jpg

 

Za celý den tedy bylo prohlédnuto jednadvacet psů, z nichž devatenáct bylo naočkováno, a jejich majitelům byly rozdány tablety na odčervení.

 

Poděkování patří především panu Mgr. Radku Hanzlovi, vedoucímu libereckého centra Naděje, za zprostředkování kontaktů s klienty centra, kteří vlastní chlupaté čtyřnohé přátele. Dále pak Městské policii Liberec, řízené panem Mgr. Ladislavem Krajčíkem, a především strážníkovi, panu Jiřímu Jaworskemu, za perfektní organizaci terénní části očkovací mise a za skvělou komunikaci s klienty. Poděkování také patří panu MVDr. Róbertu Herchlovi ze společnosti Dyntec Terezín za zajištění vakcín a panu MVDr. Karlovi Badalíkovi ze společnosti Noviko a. s. za jejich spolehlivou distribuci na všechna místa, kde jsme v letošním roce očkovali.

 
pátek, 23. září 2011

Tisková zpráva - Světový den boje proti vzteklině 2011

Tisková zpráva organizace Veterináři bez hranic ČR, o. p. s.

 

Veterináři bez hranic už podruhé připomenou World Rabies Day (Světový den boje proti vzteklině)

 

 

Už druhým rokem po sobě připomene i v Česku obecně prospěšná společnost Veterináři bez hranic ČR (dále jen VSF-cz) Světový den boje proti vzteklině (World Rabies Day), který připadne na 28. září a je držen v desítkách zemí světa. Ve třech českých městech - v Brně, Liberci a Ústí nad Labem - budou 27. a 28. září pracovníci VSF-cz a další dobrovolníci ve spolupráci s Armádou spásy Brno, Nadějí Liberec, společností Dyntec, místními samosprávami a městskou policií pod heslem Zdravá zvířata, zdraví lidé očkovat proti vzteklině psy, kteří patří lidem bez domova.

Hlavním projektem VSF-cz  je především pravidelná vakcinace psů a dalších domácích zvířat proti vzteklině v pasteveckých osadách v okolí jezera Turkana a pohoří Kulal na severu Keni. I v rámci české očkovací kampaně jde o to vytvořit okolo komunit lidí bezpečnou bariéru naočkovaných zvířat pro zamezení přenosu této nebezpečné nákazy. Ta se šíří z volně žijících populací zvířat, přes zvířata chovaná v lidské péči až na člověka.

Vzteklina neboli Lyssa patří od nepaměti mezi nejobávanější onemocnění člověka získaná od zvířat. Samotné jméno Lyssa přísluší v antické kultuře bohyni šílenství, dceři bohyně noci Nyx. Nákaza vzteklinou u zvířat i lidí končívá neodvratnou a bolestivou smrtí. Díky dramatickému průběhu a nevyhnutelnému fatálnímu konci se se zmínkami o vzteklině setkáváme již v mezopotámském zákoníku starém přes dva a půl tisíce let a tématu vztekliny se později nevyhnuli ani klasici antické literatury jako například Homér a Aristoteles (více najdete na www.vsf-cz.eu).

Vakcinace bude zahájena:

Liberec - 27. září, v 9,00 v Nízkoprahovém centru Naděje, Valdštejnská 259, Liberec

Brno - 28. září, v 9,00, v Nízkoprahovém denním centru pro lidi bez domova,

             Bratislavská 58, Brno

Ústí n. L. - 28. září, v 9,00, v městském útulku, Ústí nad Labem

 

Další informace o akci podají:                                                                                

Liberec - MVDr. David Nejedlo - 606 543 999

Brno - MVDr. Jana Juránková - 777 102 311

Ústí nad Labem - MVDr. Václav Poživil - 602 723 881

 

23. září 2011

 

084jpg.JPG

Příprava na očkování.

 

 
sobota, 03. září 2011

Světový den boje proti vzteklině 2011

09-03-11-01-12-40-czechbannerjpg.jpg

dyntec

Stejně jako v loňském roce,  letos "oslavíme" World Rabies Day charitativním očkováním psů, patřících lidem bez domova z ulic českých a moravských měst, proti vzteklině. Očkování proběhne v Brně, Liberci a Ústí nad Labem (27-28/9). Partnerem akce je DYNTEC s.r.o., Komora veterinárních lékařů ČR a místní nevládní organizace poskytující pomoc lidem bez domova.

 

09-03-11-12-53-53-czechwebjpg.jpg

Brno: 28/9, Katolická diecézní charita, koordinátor: MVDr. Jana Juránková, 777 102 311

Liberec: 27/9, Naděje, koordinátor: MVDr. David Nejedlo, 606 543 999

Praha: 28/9, koordinátor: MVDr. Jan Hlaváč, 724 333 889

Ústí nad Labem: 27/9, koordinátor: MVDr. Václav Poživil, 731 506 210

 

/dm/

 

...

 
čtvrtek, 03. března 2011

Raising public awareness of development issues and promoting development education in the European Union

Evropský projekt s názvem « Raising public awareness of development issues and promoting development education in the European Union » byl definitivně povrzen a odstartován  1/2  2011. Nositelem jsou organizace Agronomes et vétérinaires sans frontières France (AVSF), Veterinaires sans frontières Belgium a Veternari Senza Frontiere Italia (SIVTRO), projekt je kofinancován z prostředků Evropské komise. S  potěšením oznamujeme, že Veterináři bez hranic ČR, společně s VSF Norway na projektu paticipují jako připojení členové/associated members.

 

/dm/

 

...

 

 

 
středa, 29. září 2010

Světový den boje proti vzteklině v Brně

 _dsc6612-(1)jpg.jpg

I přes nepřízeň počasí, resp. přes to, že lilo jako z konve, se vakcinačnímu týmu podařilo v rámci 4. ročníku Světového dne boje proti vzteklině (http://www.worldrabiesday.org/) naočkovat desítku psů patřících lidem bez domova z brněnských ulic.

Akce začala za účasti kamer a novinářů v pobočce Armády spásy na Mlýnské ulici, vlastní vakcinaci obětavě provedli MVDr. Katka Albrechtová, MVDr. Jana Juránková a MVDr. Jan Bernardy, vlastní komunikaci s klienty předem zajistila paní Kateřina Bernardyová. Po krátké vstupní prohlídce všichni psi dostali kombinovanou vakcínu z Terezína od Dyntecu (děkujeme za podporu) a nezbytný  očkovací průkaz, městská policie bohužel nedodala slíbené čipy, takže čipování se nekonalo. V druhé části této spíš happeningové akce jsme se pod vedením jednoho z asistentů z řad bezdomovců vydali do provizorních obydlí v zahrádkách na kraji Brna, kde jsme naočkovali dalších několik psů.

O mediální pokrytí se vysláním svých týmů postarala ČT Brno a Lidové noviny. I přes svůj malý rozsah byla akce jakousi první vlaštovkou, její další pokračování napřesrok bude záviset především na získání prostředků a podpory ze strany samospráv a místních veterinářů v regionech. Již teď uvítáme případné náměty a názory  (dm/ foto Rui Miguel Sá).

_dsc6669-(1)jpg.jpg

_dsc6587-(1)jpg.jpg

 

09-29-10-09-19-57-_dsc6680-(1)jpg.jpg

 

_dsc6584-(1)jpg.jpg

 
sobota, 25. září 2010

28. září: World Rabies Day 2010.  Poprvé v ČR!

 

2010czechwebjpg.jpg 

 

4. ročník Světového dne boje proti vzteklině, který letos proběhne v desítkách zemí světa (http://www.worldrabiesday.org/), bude mít poprvé drobnou akci  i v České Republice. Kromě vakcinačního projektu v Keni se společně s Armádou Spásy pokusíme provést vakcinaci psů patřících lidem bez domova z brněnských ulic. Z hlediska lidského zdraví a prevence vztekliny se jedná o potenciálně rizikovou skupinu zvířat. Brněnští bezdomovci počítají s tím, že 28. září budou moci své psy v prostorách Armády spásy nechat naočkovat, vlastní vakcinaci zajistí MVDr. Katka Albrechtová, zocelená africkými vakcinačními kampaněmi. Všichni psi budou kromě očkování podrobeni vstupní prohlídce, očipováni a vybaveni očkovacím průkazem. Setká-li se akce s úspěchem, budeme nadále zvažovat možnost jejího rozšíření i do dalších regionů v příštích letech.

 

 
<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 Další > Konec >>

Strana 6 z 8
  • 20181115112946_59.png
  • patron VSF-cz
  • patron VSF-cz
  • 20100718110522_36.jpg
  • podpora vakcinace psu lidi bez domova
  • 20181115121524_61.png
  • 20181124114711_65.jpg
  • 20181124114742_66.jpg
  • 2018