Veterináři bez hranic VSF-cz.eu

Veterináři bez hranic ČR, o.p.s.; Vétérinaires Sans Frontières Tchéquie

World Rabies Day 2016

28. září: Veterináři bez hranic ČR, o.p.s. opět v Česku připomenou  World Rabies Day, Světový den boje proti vzteklině.

V pěti městech, Brně, Liberci, Plzni, Jihlavě a Praze, budou od 26. do 30. září pracovníci VSF-cz a její dobrovolníci, ve spolupráci s Diecézní charitou Brno, Nadějí Liberec, místními samosprávami a městskou policií, očkovat psy, patřící lidem bez domova, proti vzteklině.

Stejně jako v případě hlavního projektu VSF-cz, jímž je především pravidelné očkování psů a dalších domácích zvířat proti vzteklině v pasteveckých osadách v okolí jezera Turkana a pohoří Kulal, na severu Keni, jde i v rámci české očkovací kampaně o to, vytvořit okolo rizikových komunit lidí bezpečnou bariéru naočkovaných zvířat, pro zamezení přenosu této nebezpečné nákazy, šířící se z volně žijících populací zvířat, přes zvířata chovaná v lidské péči až na člověka.

Vzteklina od nepaměti patří mezi nejobávanější onemocnění člověka získaná od zvířat. Nákaza vzteklinou u zvířat i lidí končívá neodvratnou a bolestivou smrtí.

 

Tisková zpráva

28. září: Veterináři bez hranic ČR, o.p.s. opět v Česku připomenou  World Rabies Day, Světový den boje proti vzteklině. Letos již posedmé.

„Zdravá zvířata, zdraví lidé“, pod tímto heslem od roku 2009 pracuje česká obecně prospěšná společnost, Veterináři bez hranic ČR (VSF-cz) a stejně jako v předchozích letech, tak i toto září se členové a dobrovolníci VSF-cz  připojí ke Světovému dni boje proti vzteklině, který je připomínán v desítkách zemí světa 28. září.

Ve čtyřech městech, Brně, Liberci, Plzni a Praze, budou od 26. do 28. září pracovníci VSF-cz a její dobrovolníci, ve spolupráci s Diecézní charitou Brno, organizací Můj pes a já, Nadějí Liberec,  Městskou policií Liberec, Městskou charitou v Plzni, Armádou spásy v Praze a Psí život z.s., očkovat psy, patřící lidem bez domova, proti vzteklině.

Stejně jako v případě hlavního projektu VSF-cz, jímž je především pravidelné očkování psů a dalších domácích zvířat proti vzteklině v pasteveckých osadách v okolí jezera Turkana a pohoří Kulal, na severu Keni, jde i v rámci české očkovací kampaně o to, vytvořit okolo rizikových komunit lidí bezpečnou bariéru naočkovaných zvířat, pro zamezení přenosu této nebezpečné nákazy, šířící se z volně žijících populací zvířat, přes zvířata chovaná v lidské péči až na člověka.

Vzteklina neboli lyssa od nepaměti patří mezi nejobávanější onemocnění člověka získaná od zvířat a jejich očkování je základním předpokladem zamezení případného přenosu nemoci ze zvířete na člověka. Očkování je pro majitele psů povinné a i díky této povinnosti je Česká republika v současné době prosta vztekliny.

Kontaktní osoby, místa a čas zahájení v jednotlivých městech:

BRNO - MVDr. Jana Juránková Ph.D., tel.: 777 102 311

termín: 27. 9.

místo: 1) Nízkoprahové denní centrum pro lidi bez domova, Bratislavská 58, Brno

2) Kraví hora - MVDr. Barbora Červená  + “Můj pes a já”

partneři: Diecézní charita Brno, “Můj pes a já”

LIBEREC - MVDr. David Nejedlo, tel.: 606 543 999

termín: 27.9. 9-10h, následně v terénu

místo: Naděje Liberec, Valdštejnská  259/19, Liberec

partneři: Naděje Liberec, Městská policie Liberec, Familyvet - veterinární ordinace

PLZEŇ - MVDr. Jan Hlaváč, tel.: 724 333 889

termín: 28.9., 10-12h

místo: Domov sv. Františka, Wenzigova 5, Plzeň

partneři: Městská charita Plzeň

PRAHA -  MVDr. Lénártová, Jarmila Pávková, tel.: 702 617 395

termín: 26.9., 9-13h

místo: Armáda spásy, Tusarova 60, Praha 7 – Holešovice

partneři: Psí život z. s. (hlavní partner), Armáda spásy

 

 

 

  • 20181115112946_59.png
  • patron VSF-cz
  • patron VSF-cz
  • 20100718110522_36.jpg
  • podpora vakcinace psu lidi bez domova
  • 20181115121524_61.png
  • 20181124114711_65.jpg
  • 20181124114742_66.jpg
  • 2018