Veterináři bez hranic VSF-cz.eu

Veterináři bez hranic ČR, o.p.s.; Vétérinaires Sans Frontières Tchéquie

World Rabies Day 2017

 

WRD 2017

 

08-27-18-10-51-43-wrdczpng.png

 

Již tradičně v pěti městech, Brně, Liberci, Plzni, Jihlavě a Praze, v září pracovníci VSF-cz a dobrovolníci realizovali očkování psů lidií bez domova.

Vzteklina od nepaměti patří mezi nejobávanější onemocnění člověka získaná od zvířat. Nákaza vzteklinou u zvířat i lidí končívá neodvratnou a bolestivou smrtí. Stejně jako v případě hlavního projektu VSF-cz, jímž je především pravidelné očkování psů a dalších domácích zvířat proti vzteklině v pasteveckých osadách v okolí jezera Turkana a pohoří Kulal, na severu Keni, jde i v rámci české očkovací kampaně o to, vytvořit okolo rizikových komunit lidí bezpečnou bariéru naočkovaných zvířat, pro zamezení přenosu této nebezpečné nákazy, šířící se z volně žijících populací zvířat, přes zvířata chovaná v lidské péči až na člověka.

 

mapa_wrd2015withlogotiftifftiff

 

Word rabies Day - Liberec

 

V rámci Světového dne boje proti vzteklině, který připadá pravidelně na 28. září, očkovali opět Veterináři bez hranic ČR (VSF-cz) psy a kočky v komunitách lidí bez domova. I letos se tak dělo ve spolupráci s Městskou policií Liberec a Nadějí Liberec.

Očkování začalo v 9.00 v komunitním centru Naděje Liberec, kam si sociálněznevýhodnění lidé přivedli naočkovat proti vzteklině 13 psů a 3 kočky. Kolem desáté hodiny se pak veterináři vydali v doprovodu městských strážníků do terénu. Navštívili ubytovnu pro sociálně slabé, dva domovy s pečovatelskou službou a na konec se vydali na tři lokality s provizorními tábořišti lidí bez domova. Do lesíka nedaleko liberecké jízdárny, pod most nad řekou Nisou a do tábořiště u železniční tratě na Turnov.

V průběhu dne tak bylo prohlédnuto a naočkováno proti vzteklině 26 zvířat.

 

  • 20181115112946_59.png
  • patron VSF-cz
  • patron VSF-cz
  • 20100718110522_36.jpg
  • podpora vakcinace psu lidi bez domova
  • 20181115121524_61.png
  • 20181124114711_65.jpg
  • 20181124114742_66.jpg
  • 2018