Veterináři bez hranic VSF-cz.eu

Veterináři bez hranic ČR, o.p.s.; Vétérinaires Sans Frontières Tchéquie

VSF-CZ a Drop In

2015
V červnu 2015 se tým Veterinářů bez hranic ČR spolu s terénními pracovníky Drop In-u opět vydali do ulic města Prahy s cílem poskytnout psům patřícím klinetům DropInu základní vakcinaci a ošetření tam, kde to bude třeba. Sponzorem letošní akce byla opět firma pobočka MSD Animal Health.
...
drop in 2015-1.jpg
drop in 2015_2
...
2014
V květnu 2014 jsme zahájili novou spolupráci se střediskem prevence a léčby drogových závislostí Drop In o.p.s. Smyslem našich společných aktivit bude poskytování základní veterinární péče (očkování, antiparazitární léčba) zvířatům klientů střediska Drop In, tedy lidí, kteří se ocitli na okraji společnosti, ve velmi tíživé sociální, zdravotní i finanční situaci. Pilotní veterinárně-preventivní den s Drop In začal v prostorách pražského centra SANANIM, kam se svými psy dorazilo 10 klientů, pokračoval pak ošetřením sedmi dalších psů v terénu na pražských periferiích. Jednalo se o základní preventivní úkony - očkování, aplikace přípravků proti blechám a klíšťatům a drobné konzultace. Vzhledem k velkému zájmu ze strany spolupracujících organizací a jejich klientů chystáme brzké pokračování.
Za zásadní materiální podporu této akce děkujeme společnosti MSD Animal Health.
...
msd-logojpg.jpg
  • 20181115112946_59.png
  • patron VSF-cz
  • patron VSF-cz
  • 20100718110522_36.jpg
  • podpora vakcinace psu lidi bez domova
  • 20181115121524_61.png
  • 20181124114711_65.jpg
  • 20181124114742_66.jpg
  • 2018