Veterináři bez hranic VSF-cz.eu

Veterináři bez hranic ČR, o.p.s.; Vétérinaires Sans Frontières Tchéquie

Novinky

World Rabies Day 2018
28. září: Veterináři bez hranic ČR, o.p.s. opět v Česku připomenou World Rabies Day, Světový den boje proti vzteklině....
Více...
Worl Rabies Day 2017
  čeká nás zase září a s ním, stejně jako v uplynulých letech, další kampaň VSF-cz jejímž cílem je pomoci lidem...
Více...
Všechny články...
Základní informace

Veterináři bez hranic ČR, o.p.s.

Vétérinaires Sans Frontières Tchéquie

VSF-cz

 

Nezisková stavovská organizace Veterináři bez hranic ČR, o.p.s. (VSF-cz) byla založena na sklonku roku 2009. Jejími zakladateli jsou Prof. MVDr. David Modrý PhD., profesor Fakulty veterinárního lékařství VFU Brno a hlavní garant terénních a vědeckých projektů VFU Brno na africkém kontinentu a MVDr. David Nejedlo, ředitel ZOO Liberec a viceprezident Unie českých a slovenských zoologických zahrad. Do první správní a dozorčí rady společnosti, zasedli představitelé Veterinární a farmaceutické univerzity, Komory veterinárních lékařů a další odborníci ve veterinárních a jiných souvisejících oborech.

Veterináři bez hranic ČR o.p.s si dali za cíl poskytovat následující služby :

 • organizace a poskytování rozvojové a humanitární pomoci v zahraničí i v tuzemsku v oblasti veterinární a humánní medicíny, zemědělství, životního prostředí a rozvoje komunitní spolupráce (community development)
 • poskytování pomoci studentům v oborech souvisejících s veterinární a humánní medicínou, zemědělstvím a životním prostředím v zahraničí i v tuzemsku
 • podpora spolupráce mezi českými a zahraničními subjekty v oblasti veterinární a humánní medicíny a zemědělství
 • podpora aplikovaného výzkumu v oborech souvisejících s veterinární a humánní medicínou, zemědělstvím a životním prostředím v zahraničí i v tuzemsku
 • poradenství v oblasti veterinární a humánní medicíny, zemědělství, životního prostředí a rozvoje komunitní spolupráce (community development)
 • osvětová činnost
 • organizace seminářů a školení v zahraničí i tuzemsku
 • organizování kulturních a sportovních akcí, nakladatelská a vydavatelská činnost

Pilotním projektem, který se VSF.cz rozhodli zaštítit, je Mt. Kulal Rabies Control. Tento projekt od roku 2006 běží v oblasti jihovýchodního břehu jezera Turkana v severní Keni a jeho prioritním cílem je ochrana domorodých pastevců před onemocněním vzteklinou formou vakcinace domácích zvířat, zejména psů. Neoddiskutovatelným „výstupem" tohoto projektu je fakt, že za celou dobu jeho trvání v dané oblasti nedošlo k žádnému smrtelnému případu vztekliny, přestože zde v minulosti lidé na toto onemocnění umírali relativně často.

 

Veterináři bez hranic ČR, o.p.s.

sídlo: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

Palackého 1-3, 612 42 Brno

www.vsf-cz.eu
 • finanční podpora
 • finanční podpora
 • finanční podpora
 • podpora vakcinace proti vzteklině
 • podpora propagace
 • patron VSF-cz
 • finanční podpora vakcinace dětí
 • produkce dokumentu Daktari, Rafiki
 • patron VSF-cz
 • 20130210021146_33.jpg
 • 20130831090216_34.jpg
  CYMEDICA
 • 20100718110522_36.jpg
  REKLAMA
 • finanční podpora
 • finanční spolupráce
 • spolupracujeme!
 • podpora vakcinace psu lidi bez domova