Veterináři bez hranic VSF-cz.eu

Veterináři bez hranic ČR, o.p.s.; Vétérinaires Sans Frontières Tchéquie

Novinky

Očkování pro Afriku/Vaccinate for Africa
Vaccinate for Africa!   V červnu startujeme fundraisingovou a informační kampaň na podporu terénních...
Více...
ČAVLMZ opět podpořila české veterináře bez hranic
Česká asociace veterinárních lékařů malých zvířat (ČAVLMZ) již podruhé uspořádala...
Více...
Všechny články...
Základní informace

Veterináři bez hranic ČR, o.p.s.

Vétérinaires Sans Frontières Tchéquie

VSF-cz

 

Nezisková stavovská organizace Veterináři bez hranic ČR, o.p.s. (VSF-cz) byla založena na sklonku roku 2009. Jejími zakladateli jsou Prof. MVDr. David Modrý PhD., profesor Fakulty veterinárního lékařství VFU Brno a hlavní garant terénních a vědeckých projektů VFU Brno na africkém kontinentu a MVDr. David Nejedlo, ředitel ZOO Liberec a viceprezident Unie českých a slovenských zoologických zahrad. Do první správní a dozorčí rady společnosti, zasedli představitelé Veterinární a farmaceutické univerzity, Komory veterinárních lékařů a další odborníci ve veterinárních a jiných souvisejících oborech.

Veterináři bez hranic ČR o.p.s si dali za cíl poskytovat následující služby :

 • organizace a poskytování rozvojové a humanitární pomoci v zahraničí i v tuzemsku v oblasti veterinární a humánní medicíny, zemědělství, životního prostředí a rozvoje komunitní spolupráce (community development)
 • poskytování pomoci studentům v oborech souvisejících s veterinární a humánní medicínou, zemědělstvím a životním prostředím v zahraničí i v tuzemsku
 • podpora spolupráce mezi českými a zahraničními subjekty v oblasti veterinární a humánní medicíny a zemědělství
 • podpora aplikovaného výzkumu v oborech souvisejících s veterinární a humánní medicínou, zemědělstvím a životním prostředím v zahraničí i v tuzemsku
 • poradenství v oblasti veterinární a humánní medicíny, zemědělství, životního prostředí a rozvoje komunitní spolupráce (community development)
 • osvětová činnost
 • organizace seminářů a školení v zahraničí i tuzemsku
 • organizování kulturních a sportovních akcí, nakladatelská a vydavatelská činnost

Pilotním projektem, který se VSF.cz rozhodli zaštítit, je Mt. Kulal Rabies Control. Tento projekt od roku 2006 běží v oblasti jihovýchodního břehu jezera Turkana v severní Keni a jeho prioritním cílem je ochrana domorodých pastevců před onemocněním vzteklinou formou vakcinace domácích zvířat, zejména psů. Neoddiskutovatelným „výstupem" tohoto projektu je fakt, že za celou dobu jeho trvání v dané oblasti nedošlo k žádnému smrtelnému případu vztekliny, přestože zde v minulosti lidé na toto onemocnění umírali relativně často.

 

Veterináři bez hranic ČR, o.p.s.

sídlo: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

Palackého 1-3, 612 42 Brno

www.vsf-cz.eu
 • 20181115112946_59.png
 • patron VSF-cz
 • patron VSF-cz
 • 20100718110522_36.jpg
 • podpora vakcinace psu lidi bez domova
 • 20181115121524_61.png
 • 20181124114711_65.jpg
 • 20181124114742_66.jpg
 • 2018