Veterináři bez hranic VSF-cz.eu

Veterináři bez hranic ČR, o.p.s.; Vétérinaires Sans Frontières Tchéquie

Novinky

Očkování pro Afriku/Vaccinate for Africa
Vaccinate for Africa!   V červnu startujeme fundraisingovou a informační kampaň na podporu terénních...
Více...
ČAVLMZ opět podpořila české veterináře bez hranic
Česká asociace veterinárních lékařů malých zvířat (ČAVLMZ) již podruhé uspořádala...
Více...
Všechny články...
Podpořte nás

VZOR DÁRCOVSKÉ SMLOUVY A SMLOUVY O REKLAMĚ

(pdf) Vzor darovací smlouvy VSF-cz (33,88kB)

 

(pdf) Vzor reklamní smlouvy VSF-cz (32,08kB)

 

SPONZORSKÝ MANUÁL SPOLEČNOSTI „VETERINÁŘI BEZ HRANIC ČR o.p.s."

=  průvodce těch, kteří se rozhodnou spolu s námi naplňovat myšlenku, vtisknutou do jednoduchého hesla: „Zdravá zvířata, zdraví lidé" v končinách, kde i malá pomoc nabývá velkých rozměrů. V končinách, kde se lidé rodí do chudoby a zvířata do velmi tvrdých životních podmínek.

PREAMBULE

V chudých zemích třetího světa lidé nemají většinou ke zvířatům citový vztah, jak to známe z našich domácností a chovatelských spolků. O to víc jsou však spolu propojeni hospodářsky, majetkově, ale i možností přenosu nákaz. Jsou odkázáni jeden na druhého v prosté snaze přežít. Omezené prostředky a možnosti veterinární medicíny se v zemích třetího světa netýkají jen zvířat domácích, obrovský prostor je i v problematice nemocí a welfare divokých zvířat, žijících ve volné přírodě a v záchranných centrech.

Obecně prospěšná společnost Veterináři bez hranic ČR  (VSF-cz), je nezisková organizace, která vznikla na základě osobních zkušeností a znalostí o nedostatku lékařských a veterinárních služeb a potřeb místních obyvatel, domácích a volně žijících zvířat v zemích třetího světa.

I přes to, že zakladatelé VSF-cz již mají osobní zkušenosti s prací v terénu či dlouhodobě spolupracují s mladými terénními vědci, zoology a veterináři, sama společnost VSF-cz je zatím na startu svého života. Je vedena nadšením zakladatelů a lidí, kteří se uvolili zdarma pracovat v jejích orgánech a laskavostí PATRONŮ společnosti, Veterinární a farmaceutické univerzity Brno, která nám poskytla zázemí a Komory veterinárních lékařů, která nám pomáhá v komunikaci se svými členy. Provozní náklady společnosti jsou tedy minimální a téměř všechny sebrané finanční prostředky jsou vynaloženy na přípravu a realizaci projektů, přinášejících „nejen" veterinární péči do míst, kam by se jinak nedostala.

Tento manuál není pouhým soupisem, jak lze darovat VSF-cz finanční prostředky na její činnost, klade si vyšší cíle. Měl by být návodem, jak se stát naším partnerem a spolurealizátorem humanitárních projektů, pomáhajících lidem a zvířatům tam, kde je to opravdu potřeba. Pojďme společně dokázat, že v dnešním globálním světě může i malá pomoc hodně změnit!

 

Pokud se rozhodnete podpořit naši činnost a stát se součástí" Veterinářů bez hranic", patří Vám za to náš velký dík

 

Prof. MVDr. David Modrý Phd. MVDr. David Nejedlo

Zakladatel a ředitel VSF-cz,                                                        Zakladatel VSF-cz

 

 

Součástí „Veterinářů bez hranic" se prostřednictvím podpory jejích aktivit můžete stát následujícím způsobem a zvolit si kategorii podle svého uvážení a možností. Zároveň se zde dozvíte, jakou další zpětnou vazbu a výhody obdržíte, po rozhodnutí podpořit nás, krom dobrého pocitu z morální účasti na projektech, přinášejících zdraví zvířatům i lidem:

 

FORMY PODPORY

PATRON

= fyzická osoba nebo instituce, která VSF-cz dává trvalou podporu a zázemí

Patroni VSF-cz jsou pod tímto názvem prezentováni na webových stránkách společnosti a na všech prezentačních tiskovinách, kde je to možné.

 

Partneři, kteří se rozhodnou podporovat VSF-cz, si mohou vybrat jak výši podpory, tak i její formu. Podle výše podpory, vyjádřené v Kč, obdrží na dobu 12 ti měsíců od poskytnutí podpory odpovídající titul a s ním související privilegia. Finančně je možno podpořit buďto jeden konkrétní projekt nebo ponechat rozhodnutí o efektivním a smysluplném použití podpory na orgánech VSF-cz, obojí je možné realizovat formou daru nebo placené reklamy.

 

 

MECENÁŠ

= fyzická osoba nebo instituce, která finančně (případně i jiným způsobem) podporuje činnost VSF-cz.

Mecenáši VSF-cz jsou oceněni a mediálně prezentováni podle výše podpory následujícím způsobem :

Do 4999 Kč

 • Jméno MECENÁŠE je uvedeno na webových stránkách a ve výroční zprávě VSF-cz
 • Od VSF-cz obdrží MECENÁŠ certifikát „Poděkování za podporu vroce 20.."

5 000-19 999 Kč

 • Jméno MECENÁŠE je uvedeno na webových stránkách a ve výroční zprávě VSF-cz
 • Od VSF-cz obdrží MECENÁŠ certifikát „Poděkování za podporu vroce 20.."
 • Od VSF-cz obdrží MECENÁŠ poster „Toto pracoviště (firma, jednotlivec) podporuje Veterináře bez hranic ČR „ s motivy projektů, jež jsou za podpory daného mecenáše realizovány
 • Od VSF-cz MECENÁŠ obdrží tričko s motivem VSF-cz

20 000-49 999 Kč

 • Jméno MECENÁŠE je uvedeno na webových stránkách a ve výroční zprávě VSF-cz
 • Od VSF-cz obdrží MECENÁŠ certifikát „Poděkování za podporu vroce 20.".
 • Od VSF-cz MECENÁŠ obdrží poster „Toto pracoviště (firma, jednotlivec) podporuje Veterináře bez hranic ČR „ smotivy projektů, jež jsou za podpory daného mecenáše realizovány
 • Od VSF-cz MECENÁŠ obdrží tričko s motivem VSF-cz
 • MECENÁŠ obdrží od VSF-cz soubor fotografií zmísta realizace projektu ve formě knihy vpevné vazbě, sgrafickým propojením smecenášem nebo jeho aktivitami (logo, vlajka, pracovník vtričku, znak firmy na fotografiích zterénu atd.)

 

 

VÝZNAMNÝ MECENÁŠ

50 000 - 99 999 Kč

 • Jméno VÝZNAMNÉHO MECENÁŠE je uvedeno na webových stránkách a ve výroční zprávě VSF-cz
 • Od VSF-cz obdrží VÝZNAMNÝ MECENÁŠ certifikát „Poděkování za podporu vroce 20.."
 • Od VSF-cz VÝZNAMNÝ MECENÁŠ obdrží poster „Toto pracoviště (firma, jednotlivec) podporuje Veterináře bez hranic ČR „ smotivy projektů, jež jsou za podpory daného mecenáše realizovány.
 • Od VSF-cz VÝZNAMNÝ MECENÁŠ obdrží tričko smotivem VSF-cz
 • VÝZNAMNÝ MECENÁŠ obdrží od VSF-cz soubor fotografií zmísta realizace projektu ve formě knihy vpevné vazbě, sgrafickým propojením smecenášem nebo jeho aktivitami (logo, vlajka, pracovník vtričku, znak firmy na fotografiích zterénu atd)
 • Logo firmy či jméno VÝZNAMNÉHO MECENÁŠE se na webových stránkách, krom sekce „podporují nás", objeví i vpohyblivém řetězci bannerů, zobrazujícím se na každé straně webových stránek.
 • Jméno, logo VÝZNAMNÉHO MECENÁŠE bude prezentováno i na dalších grafických materiálech, kde to bude možné.

 

 

GENERÁLNÍ MECENÁŠ

nad 100 000 Kč

 • Jméno GENERÁLNÍHO MECENÁŠE je uvedeno na webových stránkách a ve výroční zprávě VSF-cz
 • Od VSF-cz obdrží GENERÁLNÍ MECENÁŠ certifikát „Poděkování za podporu vroce 20.."
 • Od VSF-cz GENERÁLNÍ MECENÁŠ obdrží poster „Toto pracoviště (firma, jednotlivec) podporuje Veterináře bez hranic ČR „ smotivy projektů, jež jsou za podpory daného mecenáše realizovány.
 • Od VSF-cz GENERÁLNÍ MECENÁŠ obdrží tričko smotivem VSF-cz
 • GENERÁLNÍ MECENÁŠ obdrží od VSF-cz soubor fotografií zmísta realizace projektu ve formě knihy vpevné vazbě, sgrafickým propojením smecenášem nebo jeho aktivitami (logo, vlajka, pracovník vtričku, znak firmy na fotografiích zterénu atd) s komentářem zaměřeným na prezentaci přínosu GENERÁLNÍHO MECENÁŠE kuskutečnění těchto aktivit.
 • Logo firmy či jméno GENERÁLNÍHO MECENÁŠE se na webových stránkách, krom sekce „podporují nás", objeví i vpohyblivém řetězci bannerů, zobrazujícím se na každé straně webu VSF-cz a pevně také na titulní straně.
 • Jméno, logo GENERÁLNÍHO MECENÁŠE bude prezentováno na grafických materiálech a ve veřejných prezentacích VSF-cz, všude kde to bude možné.
Mecenáš může finanční prostředky VSF-cz poskytnout formou daru nebo zaplacením reklamy na webových stránkách VSF-cz.

 

 

DAR

Bude přijat na základě Darovací smlouvy (viz. vzor smlouvy v příloze) a je možné si náklady s ním spojené odečíst od základu daně při daňovém vyrovnání.

 

REKLAMA

Příjem z poskytnuté reklamy je další možností podpory aktivit VSF-cz. Mezi poskytovatelem a VSF-cz je uzavřena Smlouva o poskytnutí reklamy (viz. vzor smlouvy v příloze). Náklady na reklamu jsou přímým nákladem, odečitatelným z daně z příjmů.

 

 

CHARITASHOP

 

Od února 2013 VSF-cz spolupracuje s brněnskou firmou Prodameto.cz v rámci jejího programu Charitashop. Pokud byste rádi podpořili naše aktivity, ale nechcete nebo nemůžete vynaložit finanční prostředky, nabízíme vám alternativní řešení: věnujte své nepotřebné věci (knihy, oblečení, věci po dětech, domácí potřeby, nebo i celou pozůstalost) do Charitashopu v Brně. Po domluvě s vedením Prodameto.cz, bude výdělek z prodeje těchto věcí přesměrován na účet VSF-cz. Pokud je pro vás Brno moc daleko, charitativní prodej je možné uskutečnit i online. V případě jakýchkoliv dotazů ohledně této formy podpory nás neváhejte kontaktovat ( Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript ).

 • 20181115112946_59.png
 • patron VSF-cz
 • patron VSF-cz
 • 20100718110522_36.jpg
 • podpora vakcinace psu lidi bez domova
 • 20181115121524_61.png
 • 20181124114711_65.jpg
 • 20181124114742_66.jpg
 • 2018